Све категорије
Хемијска индустрија

ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА

омега_пилот_плант_х-вв911531

ВЕЛОН хемијско црево има одличну хемијску отпорност и чисту унутрашњу цев, што пружа широк простор за примену у окружењу хемијских медија. Погодан је за већину корозивних хемикалија, као што су јаке киселине, јаке алкалије и високо ароматични растварачи. Инсталира се на различиту фиксну или мобилну опрему у хемијској индустрији и сродним индустријама. Може се користити за испуштање и апсорпцију различитих хемијских супстанци на друмским или железничким цистернама, итд.